Uchman, T. (2023). Kolor jako zjawisko komunikacyjne we współczesnym dyskursie publicznym na przykładzie manifestacji oraz kampanii społecznej. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 7(2), 75–97. https://doi.org/10.7592/Tertium.2022.7.2.212