Maliszewski, B. (2021). Przywódcy, partnerzy, przeciwnicy: wizerunek polityków w multimodalnych metaforach publicystycznych. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 6(1), 38–66. https://doi.org/10.7592/Tertium2021.6.1.185