Nawrocka, E. B. (2021). Strategie, podejścia i techniki w tłumaczeniu gry Diablo III. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 6(1), 203–231. https://doi.org/10.7592/Tertium2021.6.1.178