Skubis, I. (2021). Skrypty nauk ścisłych w kontekście badań nad metajęzykiem. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 5(2). https://doi.org/10.7592/Tertium2020.5.2.Skubis