Żmigrodzki, M. (2021). Częstotliwość występowania przymiotników w mowie mężczyzn i kobiet we współczesnym serialu telewizyjnym ,,Homeland": badanie korpusowe. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 6(2), 1–16. https://doi.org/10.7592/Tertium.2021.6.2.134