(1)
Skubis, I. Skrypty Nauk ścisłych W kontekście Badań Nad metajęzykiem. Tertium 2021, 5.