(1)
Sitkowski, K. CAI – Narzędzia Informatyczne wspierające tłumaczy Konsekutywnych. Stan Badań Oraz Perspektywy Rozwoju. Tertium 2021, 5.