[1]
Gicala, A. 2023. Maria Piotrowska (red.), Perspektywy na przekład, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021. Półrocznik Językoznawczy Tertium. 7, 2 (luty 2023), 203–212. DOI:https://doi.org/10.7592/Tertium.2022.7.2.231.