[1]
Lewandowska-Tomaszczyk, B. 2022. Aleksander Kiklewicz, Fenomeny komunikacji (normy i dewiacje w zachowaniach językowych), Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2020. Półrocznik Językoznawczy Tertium. 7, 1 (paź. 2022), 191–202. DOI:https://doi.org/10.7592/Tertium.2022.7.1.224.