[1]
Pawelec, A. 2021. Anna Drogosz, A Cognitive Semantics Approach to Darwin’s Theory of Evolution. Beyond Language 4. San Diego: AE Academic Publishing, 2019. Półrocznik Językoznawczy Tertium. 5, 2 (mar. 2021).