[1]
Liber-Kwiecińska, K. i Skorupa, A. 2021. Analiza językowa testów psychologicznych – różnorodność interpretacji pozycji testowych a wiarygodność narzędzia. Półrocznik Językoznawczy Tertium. 5, 2 (mar. 2021). DOI:https://doi.org/10.7592/Tertium2020.5.2.Liber.