Odpowiedź na recenzję

Wersje

PDF

Jak cytować

Kłos-Czerwińska, P. M. (2018). Odpowiedź na recenzję. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 3(1). Pobrano z https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/63

Abstrakt

Odpowiedź na recenzję dr. hab. Tomasza Sikory dotyczącą książki Pauliny Kłos-Czerwińskiej “Discourse: An Introduction to Van Dijk, Foucault and Bourdieu”, Wrocław – Washington, D.C. 2015: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu, International Communicology Institute, ss. 253.

PDF

Bibliografia

Gadamer, Hans-Georg (2004) Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kłos-Czerwińska, Paulina (2015) Discourse: An Introduction to van Dijk, Foucault and Bourdieu. Wrocław Washington, D.C.: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu - Communicology Institute.

Sikora, Tomasz (2018) „Paulina Kłos-Czerwińska, Discourse: An Introduction to Van Dijk, Foucault and Bourdieu”. Półrocznik Językoznawczy Tertium 2(2); 148–151.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2018 Półrocznik Językoznawczy Tertium

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.