Bożena Kochman-Haładyj, Anglo-American and Polish Proverbs: Linguo-Cultural Perspectives on Traditional Values, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2021
PDF

Jak cytować

Szpila, G. (2023). Bożena Kochman-Haładyj, Anglo-American and Polish Proverbs: Linguo-Cultural Perspectives on Traditional Values, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2021. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 7(2), 213–221. https://doi.org/10.7592/Tertium.2022.7.2.237

Abstrakt

Recenzja książki

https://doi.org/10.7592/Tertium.2022.7.2.237
PDF

Bibliografia

Abrahams, Roger D. (1968) “Introductory Remarks to a Rhetorical Theory of Folklore”. Journal of American Folklore, 81; 143–158.

Kochman-Haładyj, Bożena (2017a) “Contrastive Analysis of Religiosity in American and Polish Proverbs from a Linguo-cultural Perspective”. Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship, 34; 131–157.

Kochman-Haładyj, Bożena (2017b) “American Proverb Lore about Weather – an Attempt of Unilingual Interpretation and Categorization”. [W:] Liisa Granbom-Herranen, Outi Lauhakangas (red.), 11th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, ACTAS ICP 17 Proceedings. Tavira: AIP-IAP; 481– 497.

Kochman-Haładyj, Bożena (2018) “‘God’ in Polish Paremiology – On the Proverbs as Guardians of Traditional Religion and Moral Code”. [W:] Aleksandra R. Knapik, Katarzyna Buczek, Piotr P. Chruszczewski, Richard L. Lanigan, John, R. Rickford (red.), Ways to Religion, 2. Wrocław, Washington, D.C.: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu; 31– 41.

Litovkina, Anna T., Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt, Péter Barta, Katalin Vargha, Wolfgang Mieder (2021) Anti-Proverbs in Five Languages. Structural Features and Verbal Humor Devices. Palgrave Macmillan: Cham.

Żuk, Grzegorz (2016) Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Półrocznik Językoznawczy Tertium

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.