Renata Przybylska, Donata Ochmann (red.), Polskie kulinaria. Aspekty historycznojęzykowe, regionalne i kulturowe, Kraków: Wydawnictwo Libron, 2021
PDF

Jak cytować

Kuropatnicki, A. (2023). Renata Przybylska, Donata Ochmann (red.), Polskie kulinaria. Aspekty historycznojęzykowe, regionalne i kulturowe, Kraków: Wydawnictwo Libron, 2021. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 7(2), 193–202. https://doi.org/10.7592/Tertium.2022.7.2.232

Abstrakt

Recenzja książki

https://doi.org/10.7592/Tertium.2022.7.2.232
PDF

Bibliografia

Balinska, Maria (2009) The Bagel: The Surprising History of a Modest Bread. New Haven and London: Yale University Press.

Hryszko, Rafał (2010) Llibre de Sent Sovi. Kraków: Historia Iagiellonica.

Bockenheim, Krystyna (2004) Przy polskim stole. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Cieśla-Reinfussowa, Zofia (1968) „Suszenie owoców i wędzenie mięsa we wsiach południowej Małopolski”, Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie 3.

Czaja, Izabela, Marcin Gadocha (2008) Obwarzanek krakowski: historia, tradycja, symbolika. Kraków: Bartosz Głowacki.

Dembińska, Maria (1963) Konsumpcja żywnościowa w Polsce średniowiecznej. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Dictionarius Murmelii variarum rerum, Jan Murmeliusz, 1526. Kraków.

Dictionarium trium linguarum, Franciszek Mymer, 1528. Kraków.

Kosiński, Władysław (1884) „Przyczynek do gwary zakopiańskiej”, Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności X.

Kuchowicz, Zbigniew (1975) Obyczaje staropolskie wieku XVII–XVIII. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

Lévi-Strauss, Claude (1972) „Trójkąt kulinarny” (tłum.) Stanisław Ciechowicz, Twórczość 2; 71–80.

Łoziński, Władysław (1964) Życie polskie w dawnych wiekach. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Marczakowa, Krystyna (1970) „Pożywienie”, Monografia powiatu myślenickiego. Kultura ludowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2; 213–232

Montanari, Massimo (2006) Food is Culture (tłum.) Albert Sonnenfeld. New York: Columbia University Press.

Romanowska, Elżbieta (2019) Wokół krakowskiego stołu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

Toussaint-Samat, Maguelonne (1989) Historia naturalna i moralna jedzenia (tłum.) Anna Bożena Matusiak i Maria Ochab. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.

Sikorska, Marta (2019) Smak i tożsamość. Polska i niemiecka literatura kulinarna w XVII wieku. Warszawa: Muzueum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.

Wahlqvist, Mark L., Meei-Shyuan Lee (2007) “Regional Food Culture and Development”, Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 16 (1); 2–3.

Wyczański, Andrzej (1960) „Uwagi o konsumpcji żywności w Polsce XVI w.”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 8: 15–42.

Żakiej, Tadeusz (Lemnis, Maria, Henryk Vitry) (1979) W staropolskiej kuchni i przy polskim stole. Warszawa: Interpress.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Półrocznik Językoznawczy Tertium

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.