„Nasze najlepsze pięć w cztery”

Wersje

PDF (English)

Słowa kluczowe

ideologia komunistyczna
propaganda komunistyczna
cechy językowe haseł
funkcja komunikacyjna haseł

Jak cytować

Genova, D. (2023). „Nasze najlepsze pięć w cztery”: hasła polityczne jako narzędzia propagandy partyjnej w państwie totalitarnym. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 7(2), 1–20. https://doi.org/10.7592/Tertium.2022.7.2.228 (Original work published 6 luty 2023)

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na tym, jak partia komunistyczna w Bułgarii wykorzystywała hasła polityczne umieszczane w środowisku fizycznym jako środki propagandy partyjnej. Przedstawiono kontekst historyczny w kraju po drugiej wojnie światowej, który doprowadził do ustanowienia reżimu komunistycznego i drastycznych zmian, jakie przyniósł we wszystkich sferach życia. W artykule omawiane są książki dwóch bułgarskich filozofów, napisane przed przemianami demokratycznymi w 1989 roku, które stanowią krytykę nieodłącznych wad ideologii komunistycznej i jej praktyk, dokonaną z wewnątrz, która przeciwstawiała się niezliczonym oficjalnym pochwałom systemu. W tekście dokonuje się rozróżnienia między ideologią marksistowsko-leninowską a ideologiami w demokracjach liberalnych. Omówiono powtarzalność, wszechobecność oraz kluczowe elementy używane w hasłach. Z punktu widzenia struktury hasła są jednozdaniowymi tekstami, których funkcja komunikacyjna jest wyjaśniona w kategoriach aktów mowy. Analizie poddano ich najczęstsze tematy oraz cechy językowe.

https://doi.org/10.7592/Tertium.2022.7.2.228
PDF (English)

Bibliografia

Austin, John L. (1962) How to Do Things with Words. Oxford: Clarendon Press.

Bracher, Karl. D. (1985) The Age of Ideologies. A History of Political Thought in the Twentieth Century. London: Methuen.

Freeden, Michael (2022) Ideology Studies. New Advances and Interpretation. London, New York: Routledge.

Gellner, Ernest (1993) “Forward.” [In:] Chris M. Hann (ed.) Socialism: Ideals, Ideologies and Local Practice. London, New York: Routledge; viii-xv.

Genova, Dafina (2011) Studying Humour Seriously. Veliko Turnovo: Faber.

Genova, Dafina (2014) “Underground Political Jokes as an Indicator of Individual and Social Values.” [In:] Vesna Lopicic, Biljana Ilic (eds.) Values across Cultures and Times. New Castle upon Tyne: Cambridge Scholars; 11-22.

Gentile, Emilio (2013) “Total and Totalitarian Ideologies.” [In:] Michael Freeden, Lyman Tower Sargent, Marc Stears (eds.) The Oxford Handbook of Political Ideologies. Oxford: Oxford University Press; 80-99.

Христов, Aлександър, Боян Кутевски [Hristov, Aleksandar, Boyan Kutevski] (2005) Кръщение в демокрация: политическите лозунги на българския преход, Електронно списание [Krashtenie v demokratsiya: politicheskite lozungi na balgarskiya prehod, Elektronno spisanie] LiterNet, 4 (65), 26.04. http://liternet.bg/ publish13/b_kutevski/kryshtenie.htm, date of access: 12.12.2022.

Игнатов, Асен [Ignatow, Assen] (1991) Психология на комунизма. [Psihologiya na komunizma]. Sofia: Arges.

Jowett, Garth S., Victoria O’Donnell (2012) Propaganda and Persuasion. Los Angeles: Sage.

Lakoff, George, Mark Johnson (1980) Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.

Luleva, Ana (2020) “The Concept of Totalitarianism in the Bulgarian Public Discourses.” Balkanistic Forum, 2; 231-242.

Митев, Петър-Емил [Mitev, Petar-Emil] (1999) „Лозунги и пропагандин фрази. Избори ’94.” [Lozungi i propagandin frazi. Izbori ’94.] [In:] Petar-Emil Mitev (ed.), Идеологически, социално-психологически и социолингвистични аспекти. [Ideologicheski, sotsialno-psihologicheski i sotsiolingvistichni aspekti]. Sofia: ЛИК; 87–117.

Norrick, Neal R. (1985) How Proverbs Mean: Semantic Studies in English Proverbs. Berlin: Walter de Gruyter.

Robertson, James (2015) “Speaking Titoism: Student Opposition and the Socialist Language Regime of Yugoslavia.” [In:] Petre Petrov, Lara Ryazanova-Clarke (eds.) The Vernaculars of Communism. Language, Ideology, Power in the Soviet Union and Eastern Europe. London, New York: Routledge, 112-129.

Searle, John ([1969] 1987) Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Славов, Иван [Slavov, Ivan] (ed.) (1991) Златната решетка. [Zlatnata reshetka]. Sofia: Kliment Ohridski.

Сталянова, Надежда [Stalyanova, Nadezhda] (2011) „Езикът на предизборните лозунги в България и Полша (върху материал от предизборните кампании през последните 3 години)” [Ezikat na predizbornite lozungi v Balgariya i Polsha (varhu material ot predizbornite kampanii prez poslednite 3 godini).]. Opera Slavica, 21 (2); 34-40. https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/117501/2_OperaSlavica_21-2011-2_5.pdf?sequence=1, date of access: 12.12.2022.

Василев, Кирил [Vasilev, Kiril (ed). (1990) 45 години вицове: Смехът срещу насилието. [45 godini vitsove: Smehat sreshtu nasilieto]. Sofia: Kliment Ohridski.

van Dijk, Teun A. (1998) Ideology. A Multidisciplinary Approach. London: Sage.

Знеполски, Ивайло [Znepolski, Ivaylo] (2016) Как се променят нещата. От инциденти до Голямото събитие. [Kak se promenyat neshtata. Ot intsidenti do Golyamoto sabitie.]. Sofiya: Siela.

Желев, Желю [Zhelev, Zhelyu] (1982) Фашизмът. Документално изследване на германския, италианския и испанския фашизъм. [Fashizmat. Dokumentalno izsledvane na germanskiya, italianskiya i ispanskiya fashizam]. Sofia: Narodna mladezh.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Półrocznik Językoznawczy Tertium

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.