Strategie, podejścia i techniki w tłumaczeniu gry Diablo III
PDF (English)

Słowa kluczowe

lokalizacja gier
tłumaczenie gier
mechanika gry
rozgrywka
terminologia
standardowa terminologia
kreatywna terminologia
strategie
podejścia
techniki

Jak cytować

Nawrocka, E. B. (2021). Strategie, podejścia i techniki w tłumaczeniu gry Diablo III. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 6(1), 203–231. https://doi.org/10.7592/Tertium2021.6.1.178

Abstrakt

Diablo III to trzecia część słynnego tytułu RPG akcji wydanego przez Blizzard Entertainment. Gra została w pełni zlokalizowana na język polski, wraz z podkładem głosowym, i stanowi przykład wysokiej jakości tłumaczenia. Kategoria mechaniki gry obejmuje różne teksty z wnętrza gry odnoszące się do rozgrywki w przeciwieństwie do świata gry i jej interfejsu. W domenie gier RPG są to teksty takie jak statystyki postaci, klasy, umiejętności, cechy przedmiotów, osiągnięcia oraz wskazówki i samouczki. W niniejszym artykule podjęto próbę przestudiowania wyzwań związanych z tymi tekstami poprzez zbadanie strategii, podejść i technik zastosowanych w ich tłumaczeniu.

https://doi.org/10.7592/Tertium2021.6.1.178
PDF (English)

Bibliografia

Bernal-Merino, Miguel Á. (2015) Translation and Localisation in Video Games: Making Entertainment Software Global. London and New York: Routledge.

Carreker, Dan (2012) The Game Developer's Dictionary. Course Technology PTR.

Chandler, Heather M. and Stephanie O’Malley Deming (2012) The Game Localization Handbook. (2nd ed). Sudbury, MA.; Ontario and London: Jones and Bartlett Learning.

Chesterman, Andrew (1997) Memes of Translation. Amsterdam-Philadephia: John Benjamins.

Diablo [Computer Game] (1996). Blizzard Entertainment.

Diablo II [Computer Game] (2000). Blizzard Entertainment.

Diablo III [Computer Game] (2012). Blizzard Entertainment.

Dunne, Keiran J. (2006) “A Copernican Revolution”, In: K. Dunne (ed.) Perspectives on Localization, Amsterdam-Philadephia: John Benjamins, 1–11.

eu.forums.blizzard.com (2021). Retrieved from: https://eu.forums.blizzard.com/pl/d3/ Date: 16.01.2021.

Fernandes, Lincoln (2006) “Translation of Names in Children’s Fantasy Literature.” Translation Studies. Retrieved from: http//www.behindthe name.com/glossary/name Date: 16.01.2021

GALA (2011) “What is localization”. Retrieved from: http://www.gala-global.org/what-localization Date: 10.07.2012.

Hartley, Tony (2009) “Technology and Translation”. The Routledge Companion to Translation Studies. Jeremy Munday (ed.). 106-127. London and New York: Routledge.

House, Juliane (1997) Translation Quality Assessment: A Model Revisited. Tübingen: Narr.

LISA (2004) Localization Industry Primer, 2-nd ed. Geneva: Localization Industry Standards Association.

LISA (2007) LISA Globalization Industry Primer. Romainmôtier, Switzerland: Localization Industry Standards Association.

Mangiron, Carmen and Minako O'Hagan (2013) Game localization. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Microsoft Styleguide (2020). Retrieved from: https://www.microsoft.com/en-us/Language/StyleGuides. Date: 04.12.2020.

Munday, Jeremy (2001) Introducing Translation Studies. London and New York: Routledge.

Nawrocka, Ewa B. (2019) “Game localization pitfalls: translation and multitextuality.” Beyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, (16/4), 101–128.

Nawrocka, Ewa B. (2021) “Strategies in the translation of the narrative in Pillars of Eternity”. Article submitted for publication.

Newmark, Peter (1988) A Textbook of translation. New York: Prentice- Hall International.

Nida, Eugene A. (1964) Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating. Leiden: E. J. Brill.

Nord, Christiane (2005) Text analysis in translation: Theory, methodology, and didactic application of a model for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi.

Piotrowska, Maria (2006) “Czy znajomość strategii jest w warsztacie każdego tłumacza niezbędna? (O strategii teoretycznie)”. Przekładaniec, 17 - Poezja i proza przekładu. 217-230. Retrieved from: https://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2006/Numer-17/art/3130/ Date: 16.01.2021.

Reiss, Katharina ([1971] 2000) Translation Criticism: The Potentials & Limitations: Categories and Criteria for Translation Quality Assessment. Manchester: St. Jerome.

Schleiermacher, Friedrich ([1813] 2012) “On the different methods of translating”. In The translation studies reader, ed. Lawrence Venuti, 43–63. Trans. Susan Bernofsky. New York: Routledge.

Słownik gracza (2020). Retrieved from: https://www.gry-online.pl/slownik-gracza.asp Date: 20.05.2020.

Steiner, George (1975) After Babel. Oxford: Oxford University Press.

Tomaszkiewicz, Teresa (2004). Terminologia tłumaczenia. Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke, Jörn Albrecht, Monique C. Cormier (eds.). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Urban dictionary (2020) “pink’d”. Retrieved from: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=pink%27d. Date: 20.05.2020.

Venuti, Lawrence (1995) Translator’s Invisibility: A History of Translation, London: Routledge.

Vermeer, Hans (1996) A Skopos Theory of Translation (Some Arguments For and Against). Heidelberg: TEXTconTEXT.

Vermeer, Hans (2000) “Skopos and Commission in Translational Action”. In: Venuti, Lawrence (ed.), The Translation Studies Reader, London, New York: Routledge

Vermes, Albert P. (2003) “Proper names in translation: An explanatory attempt”. Across Languages and Cultures, 4(1), 89-108. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1556/Acr.4.2003.1 Date: 20.05.2020.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Półrocznik Językoznawczy Tertium

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.