Monika Bielińska (red.), Leksykografia: słownik specjalistyczny. Kraków: Universitas, 2020.
PDF

Jak cytować

Bańko, M. (2021). Monika Bielińska (red.), Leksykografia: słownik specjalistyczny. Kraków: Universitas, 2020. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 6(1), 328–335. https://doi.org/10.7592/Tertium.2021.6.1.177

Abstrakt

Recenzja książki

https://doi.org/10.7592/Tertium.2021.6.1.177
PDF

Bibliografia

Bielińska, Monika (2005) „O słownikach terminologii (meta)leksykograficznej”. Poradnik Językowy, nr 1; 27–39.

Burkhanov, Igor (1998) Lexicography: A Dictionary of Basic Terminology. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.

Żmigrodzki, Piotr (2020) „O potrzebie nowej systematyzacji terminologii (meta)leksyko-graficznej. Na marginesie prac nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN”. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXXVI; 195–206.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Półrocznik Językoznawczy Tertium

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.