Anna Drogosz, A Cognitive Semantics Approach to Darwin's Theory of Evolution. Beyond Language 4. San Diego: AE Academic Publishing, 2019
VIEW FULL TEXT

Jak cytować

Pawelec, A. (2021). Anna Drogosz, A Cognitive Semantics Approach to Darwin’s Theory of Evolution. Beyond Language 4. San Diego: AE Academic Publishing, 2019. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 5(2). Pobrano z https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/173

Abstrakt

Recenzja książki
VIEW FULL TEXT

Bibliografia

Al-Zahrani, Abdulsalam (2008) “Darwin’s Metaphors Revisited: Conceptual Metaphors, Conceptual Blends, and Idealized Cognitive Models in the Theory of Evolution.” Metaphor and Symbol 23; 50–82.

Gibbs, Raymond (2020) “My Great Life with Metaphor and Symbol.” Metaphor and Symbol 35 (1); 1–1.

Lakoff, George (1996) Moral Politics. Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, George, Mark Johnson (1980) Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, George, Mark Johnson (1999) Philosophy in the Flesh. New York: Basic Books.

Lakoff, George, Rafael Nunez (2001) Where Mathematics Comes From. New York: Basic Books.

Lakoff, George, Mark Turner (1989) More Than Cool Reason. Chicago: University of Chicago Press.

Pawelec, Andrzej (2005) Znaczenie ucieleśnione. Propozycje kręgu Lakoffa. Kraków: Universitas.

Pawelec, Andrzej (2008) „Mentalizm w badaniach nad językiem.” [W:] Piotr Stalmaszczyk (red.) Metodologie Językoznawstwa II. Kraków: Lexis; 105–119.

Licencja Uznanie Autorstwa- Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND). Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich publikacji.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.