Jan Zienkowski, Ruth Breeze (ed.), Imagining the Peoples of Europe: Populist Discourses Across the Political Spectrum. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture, Vol. 83. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2019
VIEW FULL TEXT

Jak cytować

Żmigrodzki, M. (2020). Jan Zienkowski, Ruth Breeze (ed.), Imagining the Peoples of Europe: Populist Discourses Across the Political Spectrum. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture, Vol. 83. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2019. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 5(1). Pobrano z https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/153

Abstrakt

Recenzja
VIEW FULL TEXT

Bibliografia

Laclau, Ernesto (1977) Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism, Fascism, Populism. London: New Left Books.

Laclau, Ernesto, Chantal Mouffe (1985) Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.

Laclau, Ernesto (2005) On Populist Reason. London: Verso.

Stavrakakis, Yannis, Giorgos Katsambekis (2014) “Left-wing Populism in the European Periphery: the Case of SYRIZA.” Journal of Political Ideologies, 19 (2); 119–142.

Licencja Uznanie Autorstwa- Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND). Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich publikacji.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.