Rodzaje radykalnej komunikacji w "The Tunnel" Williama H. Grassa
PDF (English)

Słowa kluczowe

narracja
głos narracyjny
komunikator
radykalna proza
bohater
Ich-Erzähler
autentyczność

Jak cytować

Sushko, S. (2021). Rodzaje radykalnej komunikacji w "The Tunnel" Williama H. Grassa. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 6(1), 136–161. https://doi.org/10.7592/Tertium2021.6.1.144

Abstrakt

"The Tunnel" W. H. Gassa charakteryzuje szeroko pojeta radykalna komunikacja. W powieści tej odnajdujemy wiele rodzajów radykalnych słów i myśli oraz odniesień do różnorodnych tematów nacechowanych radykalizmem, zarówno w obszarze życia publicznego, jak i prywatnego. Powieść ta łączy zróżnicowane i innowacyjne techniki eksperymentalne, a także, w wielu przypadkach, ukazuje przewagę języka i formy nad treścią. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, że autentyczność i mnogość form radykalnej komunikacji ukazanych w analizowanej powieści może być wyrażona poprzez rozdzielenie roli narratora występującego w pierwszej osobie (Ich-Erzähler) i autora. Wskazujemy, że autentyczność narracji kontroluje radykalną zawartość, zaś radykalna kompozycja, język i styl powieści leżą u podstaw kolejnego zbioru stylów radykalnej komunikacji, co odzwierciedla wyrażone tu zamiłowanie Grassa do fikcji eksperymentalnej.

Niniejszy artykuł wyróżnia następujące rodzaje stylów radykalnej komunikacji: „przerwanie monotonii narracji”, „intensyfikację nienawiści”, „synowską niechęć do wybaczenia”, „przywoływanie odrazy”, „wywoływanie niezrozumienia/nieczytelności”, „zaakcentowanie całkowitego krytycyzmu”, „degradację metanarracji”, „ambiwalentne ukazywanie wojny i Holocaustu”, „obrazowy styl komunikacji”, „styl komunikacji typowy dla radykalnie strukturyzowanej kompozycji”, „komunikacyjny styl ozdobników słownych”, „upiększanie” oraz „próżność” (postrzegana tu jako figura retoryczna).

https://doi.org/10.7592/Tertium2021.6.1.144
PDF (English)

Bibliografia

Birdwell, Robert (2018) The Radical Novel and the Classless Society: Utopian and Proletarian Novels in U.S. Fiction from Bellamy to Ellison. Lanham: Lexington Books.

Chafe, Wallace, Deborah Tannen (1987) “The Relation between Written and Spoken Language.” Annual Review of Anthropology 16; 383–407.

Collins, William Wilkie (1859) The Woman in White. London: Everyman’s Library.

Dixon, Peter, Marisa Bortolussi (1996) “Literary Communication: Effects of Reader–Narrator Cooperation.” Poetics 23 (6); 405–430.

Dixon, Peter, Marisa Bortolussi (2001) “Text Is Not Communication: A Challenge to a Common Assumption, Discourse Processes.” Discourse Processes 31 (1); 1–25. DOI: 10.1207/S15326950dp3101_1.

Encyclopedia.com. Concise Major 21st Century Writers: Gass, William H. 1924– Retrieved from: https://www.encyclopedia.com/arts/culture-magazines/gass-william-h-1924. Date: 12-01-2021.

Félix, Brigitte (2016) “Displaying Words in Narrative Configurations, Reimagining Print Narrative: William H. Gass, Mark Z. Danielewski, Vanessa Place.” Textes Vus, Images Lues 21; 1–45. DOI: https://doi.org/10.4000/sillagescritiques.4740.

Gass, William H. (1977) “The Art of Fiction No. 65. Interviewed by Thomas LeClair.” The Paris Review. Retrieved from: https://www.theparisreview.org/interviews/3576/william-gass-the-art-of-fiction-no-65-william-gass. Date: 12-01-2021.

Gass, William H. (1995 [2007]) The Tunnel : Normal: Dalkey Archive Press.

Krauth, Nigel (2016) Creative Writing and the Radical: Teaching and Learning the Fiction of the Future. Bristol: Multilingual Matters.

Rideout, Walter B. (1956) The Radical Novel in the United States, 1900–1954: Some Interrelations of Literature and Society. Cambridge: Harvard University Press.

Rideout, Walter B. (1956) The Radical Novel in the United States 1900–1954: Some Interrelations of Literature and Society (A Morningside Book). New York: Columbia University Press.

Sanders, Robert E. (1985) “Robert Norton, Communicator Style: Theory, Application, and Measures. Beverly Hills: Sage, 1983, pp.120.” Language in Society 14 (2); 249–252.

Sell, Roger D. (2000) Literature as Communication: The Foundations of Mediating Criticism. (Pragmatics & Beyond New Series). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Short, Michael H., Geoffrey N. Leech ([1981] 2007) Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. Harlow: Person Education Limited.

Scott, Kim (2017) Radical Candor: How to Be a Great Boss Without Losing Your Humanity. New York: Pan Macmillan.

Vozza, Stephanie (2017) These Are Six Communication Styles That Every Single Person Uses. Retrieved from: https://www.fastcompany.com/40402506/these-are-six-communication-styles-the-every-single-person-uses. Date: 12-01-2021.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Półrocznik Językoznawczy Tertium

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.