Półrocznik Językoznawczy Tertium

Aktualny numer

Tom 8 Nr 2 (2023)
Opublikowany 18 lutego 2024

lPismo wydawane przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium".

Czasopismo Półrocznik Językoznawczy Tertium zostało powołane do życia w dniu 17 marca 2016 roku na zebraniu ogólnym członków Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium. Odbyło się ono w Krakowie w trakcie konferencji Język trzeciego tysiąclecia IX zorganizowanej w 20. rocznicę powstania Towarzystwa.

Nasze czasopismo proponuje autorom i czytelnikom profil, który odzwierciedla dotychczasową tematykę konferencji i publikacji Tertium. Celem statutowym Tertium była zawsze otwartość na różne podejścia teoretyczne i na perspektywy typowe dla poszczególnych neofilologii. Interesują nas badania nad językiem w komunikacji w perspektywie przede wszystkim synchronicznej oraz szeroko pojęte podejście socjokognitywne, w tym językoznawstwo kognitywne, badania pragmalingwistyczne oraz językoznawstwo antropologiczne.    

Artykuły grupujemy w sześć sekcji tematycznych: językoznawstwo teoretyczne, odmiany i rejestry języka polskiego, przekładoznawstwo, komunikacja międzykulturowa, językoznawstwo antropologiczne  i językoznawstwo stosowane.  Przyjmujemy artykuły pisane w języku polskim i angielskim (minimalny rozmiar artykułu to 6000 słów czyli ok. 10 stron). W piśmie publikujemy też komunikaty o badaniach naukowych doktorantów oraz recenzje.

Zachęcamy do przesyłania artykułów aktywnych członków Towarzystwa Tertium oraz wszystkie osoby zainteresowane wyżej wymienionymi dziedzinami oraz dziedzinami pokrewnymi.

Artykuły, wcześniej niepublikowane, można przesyłać po zarejestrowaniu się na powyższej witrynie i zalogowaniu. Wszystkie artykuły podlegają podwójnej, poufnej i anonimowej recenzji.

Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji należy się zarejestrować na niniejszej witrynie i wprowadzić dane osobowe (w tym biogram) i aktualne metadane artykułu.  Publikacja w naszym czasopismie jest bezpłatna. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym: tertium2016@gmail.com.

Teksty do kolejnego numeru prosimy przesyłać nie później niż do 30 kwietnia 2023 r.

Propozycje książek do recenzji należy zgłaszać do redaktora działu recenzji (przez nasz ogólny mail kontaktowy).

Nasze czasopismo jest obecnie indeksowane w ważnych miedzynarodowych indeksach. Jest również objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych" i każdy polski autor otrzymuje za niego 20 punktów (pod warunkiem podania swojej afiliacji i numeru ORCID).

Publikacja czasopisma jest także wspierana przez dwie estońskie instytucje: ELM Scholarly Press oraz Centre of Excellence in Estonian Studies

Ogłoszenia

Call for papers: Across Borders Ten, Krosno, Poland, 23-25 September 2024

The Institute of Humanities of the State University of Applied Sciences in Krosno, Jagiellonian University, Kraków, St. Mary’s University College, Queen’s University, Belfast, and Cracow Tertium Society for the
Promotion of Language Studies have the pleasure to invite you to take part in the international conference entitled: Across Borders Conference Ten, which
will be held on 23-25 September 2024 in Krosno, Poland under the leading theme:

Difficult Neighbourhoods: The Semiotics of Conflict in Culture, Literature and Language.


Więcej…

16 kwietnia 2024

Nabór artykułów

Redakcja czasopisma naukowego Półrocznik Językoznawczy TERTIUM zaprasza zainteresowanych autorów do nadsyłania tekstów do numeru specjalnego (2025), którego temat przewodni brzmi:

MIGRACJE, PRZEKŁAD, TOŻSAMOŚĆ
Migration, Translation, Identity


Więcej…

10 kwietnia 2024
Wyświetl wszystkie wydania