Półrocznik Językoznawczy Tertium

Aktualny numer

Tom 8 Nr 2 (2023)
Opublikowany 18 lutego 2024

lPismo wydawane przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium".

Czasopismo Półrocznik Językoznawczy Tertium zostało powołane do życia w dniu 17 marca 2016 roku na zebraniu ogólnym członków Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium. Odbyło się ono w Krakowie w trakcie konferencji Język trzeciego tysiąclecia IX zorganizowanej w 20. rocznicę powstania Towarzystwa.

Nasze czasopismo proponuje autorom i czytelnikom profil, który odzwierciedla dotychczasową tematykę konferencji i publikacji Tertium. Celem statutowym Tertium była zawsze otwartość na różne podejścia teoretyczne i na perspektywy typowe dla poszczególnych neofilologii. Interesują nas badania nad językiem w komunikacji w perspektywie przede wszystkim synchronicznej oraz szeroko pojęte podejście socjokognitywne, w tym językoznawstwo kognitywne, badania pragmalingwistyczne oraz językoznawstwo antropologiczne.    

Artykuły grupujemy w sześć sekcji tematycznych: językoznawstwo teoretyczne, odmiany i rejestry języka polskiego, przekładoznawstwo, komunikacja międzykulturowa, językoznawstwo antropologiczne  i językoznawstwo stosowane.  Przyjmujemy artykuły pisane w języku polskim i angielskim (minimalny rozmiar artykułu to 6000 słów czyli ok. 10 stron). W piśmie publikujemy też komunikaty o badaniach naukowych doktorantów oraz recenzje.

Zachęcamy do przesyłania artykułów aktywnych członków Towarzystwa Tertium oraz wszystkie osoby zainteresowane wyżej wymienionymi dziedzinami oraz dziedzinami pokrewnymi.

Artykuły, wcześniej niepublikowane, można przesyłać po zarejestrowaniu się na powyższej witrynie i zalogowaniu. Wszystkie artykuły podlegają podwójnej, poufnej i anonimowej recenzji.

Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji należy się zarejestrować na niniejszej witrynie i wprowadzić dane osobowe (w tym biogram) i aktualne metadane artykułu.  Publikacja w naszym czasopismie jest bezpłatna. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym: tertium2016@gmail.com.

Teksty do kolejnego numeru prosimy przesyłać nie później niż do 30 kwietnia 2023 r.

Propozycje książek do recenzji należy zgłaszać do redaktora działu recenzji (przez nasz ogólny mail kontaktowy).

Nasze czasopismo jest obecnie indeksowane w ważnych miedzynarodowych indeksach. Jest również objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych" i każdy polski autor otrzymuje za niego 20 punktów (pod warunkiem podania swojej afiliacji i numeru ORCID).

Publikacja czasopisma jest także wspierana przez dwie estońskie instytucje: ELM Scholarly Press oraz Centre of Excellence in Estonian Studies

Ogłoszenia

Język trzeciego tysiąclecia XIII: Język w obliczu technologii 13-15 marca 2024

13 edycja konferencji  Język trzeciego tysiąclecia XIII tym razem pod hasłem "Język w obliczu technologii" odbędzie się w Krakowie  w dniach 13-15 marca 2024 r. Zapraszamy do udziału. 


Więcej…

10 listopada 2023

Zaproszenie do publikacji

 


Redakcja czasopisma naukowego Półrocznik Językoznawczy TERTIUM zaprasza zainteresowanych autorów do nadsyłania tekstów do numeru specjalnego (2023), którego temat przewodni brzmi:

MIGRACJE I PRZEKŁAD
Migration & Translation


Więcej…

28 lipca 2023
Wyświetl wszystkie wydania